Farleder

Farleder och remning

Farleder kan vara utmärkta med olika sjömärken, såsom fyrar, bojar och prickar, delvis reglerade enligt nationella och internationella sjötrafikföreskrifter.

Efter islossningen har de flytande säkerhetsanordningarna ofta rubbats ur sitt läge. Skärgårdsrådet återställer remmarna på rätt plats.

Skärgårdsrådet verkar på olika sätt för att fritidsbåtsägare skall kunna förflytta sig i våra skärgårdar på ett säkert sätt.

SK–rådet rekognoserar ut fritidsbåtssektorns behov av farleder, farliga stenar och sjösäkerhetsanordningar till kommuner och städer och märker ut småbåtsfarlederna inom 7-broars skärgård. SK-rådets farledsverksamhet omfattar dessutom:

  • Rekognoscering av farleder
  • Anordning av farleder inkl utmärkning
  • Utprickning av fritt liggande grund
  • Drift och underhåll av prickar, enslinjer och övriga fasta sjösäkerhetsanordningar samt orienteringstavlor
  • Inom farledsunderhållet kontrolleras och repareras alla bojar och prickar strax efter islossningen på ifrågavarande område fram till dess att hela området har genomgåtts. I synnerhet prickarna har ofta förflyttats, skadats eller försvunnit helt och hållet. På vintern kan de flytande säkerhetsanordningarna hamna under isen på områden med rörlig is
  • Information om farleder och sjösäkerhetsanordningar finns i av SK-rådet utgivet sjökort

När man rör sig på farleder ska man alltid ha med sig ett aktuellt sjökort och kontrollera sin position även utifrån andra observationer.