Medlemskap

Medlemskap

För att föreningen Skärgårsrådet skall kunna fortsätta att upprätthålla på frivillig basis farlederna i Sju broars skärgård, förse alla viktiga farleder med remmare (Idag över 1000 st.) och styrtavlor och muddra grunda farledsavsnitt så behövs en stark uppslutning av medlemmar. Föreningen behöver stöd från båthamnföreningarna i värvningen av flera medlemmar. Flera medlemmar ger ökade privata medel och ännu mera styrka vid anhållande av medel från kommuner och städer för upprätthållande av våra vattenvägar i skärgården. Vi vill uppmuntra alla till att medlemsantalet skulle höjas rejält och hoppas att vi skulle kunna få stor uppslutning kring detta så viktiga skärgårdsarbete.

Vad får man som medlem

Skärgårdsrådet rf., behöver ett starkt stöd från er båtägare. Tillsammans kan vi främja och utveckla båtlivet i regionen. Vår vision är att alla båtägare skulle vara medlemmar i Skärgårdsrådet, och därmed med en liten medlemsavgift bidra till att farlederna märks och hålls farbara. Alla som färdas i våra steniga vatten har nytta av de remmade farlederna som upprätthålls. (Det behövs 10 stödjande medlemmar för att finansiera en remmare!)

Detta får du som medlem:

  • Trygga, remmade farleder i våra steniga vatten.
  • Besöksmål med övernattningsmöjligheter och grillplatser ute i skärgården.
  • Farleder som muddras med jämna mellanrum för att möjliggöra dina båtfärder.
  • Möjlighet att visa ditt stöd för en lokal och viktig verksamhet.

Konkreta fördelar med flera medlemmar:

  • Ökade intäkter – ger möjligheter till snabbare muddringstakt.
  • Starkare position i ansökningar om projektbidrag från olika institutioner.
  • Flera aktiva – större engagemang = tryggar överlevnaden för Skärgårdsrådet rf.

Varje medlem utgör en tillgång för föreningens verksamhet!

Sida 1 av 3

Bli medlem!