Säsongen 2020

Säsongen 2020

Så börjar det bli dags att avsluta båtlivet för några av oss och andra kör ännu runt i skärgården i olika uppdrag eller bara njuter av fina dagar med fiske eller jakt. En sak som vi alla har gemensamt när vi rör oss på insjö eller hav är tryggheten i att ha utmärkta farleder. För att bättre kunna tillgodose den höga standard vi vill hålla och säkra att vi snabbt kommer oss ut och rätta fel som uppkommit på remmare och styrmärken, så skaffade Skärgårdsrådet i våras en ny och modern servicebåt.

Denna investering var möjlig tack vare nejdens företags vilja att sponsorera en stor del av investeringen. Ett stort tack till dem.

Fortsättningsvis är basen i vår ekonomi, medlemsavgifterna som kommer in, för arbetet som utförs i skärgården betalas ingen lön till någon i föreningen, allt arbete sker på talko. Styrelsemedlemmarna står för de största arbetsinsatserna, på sin fritid, gratis! En utlagd remmare kostar föreningen 200€, så det behövs 10 betalande medlemmar för att täcka kostnaden för en remmare. Skärgårdrådet har i nuläget ut dryga 1000 remmare!

Vi är tacksamma för ert understöd och medlemsavgifterna går oavkortat till muddringar och förbättringar på farlederna. Ifall ni har bekanta eller kanske själv inte är medlem än så hittar du en anmälningsblankett här.

Vi ser fram emot kommande säsong med många nya medlemmar och styrelsen gör upp nya planer för föreningens verksamhet. Väl mött på landbacken.