Sopstation

Sopstation

Tankar

Tankar är ett skär med fyr, fiskarby och lotsstation i Öja utanför Karleby stad. Vintertid finns ofta en väg över isen till fastlandet, om isförhållandena det tillåter. Ljusstyrkan är 67 500 candela. Tankar är en av meteorologiska institutets kuststationer, vars väderförhållanden rapporteras i sjörapporterna.

Tankar Ö är 900 meter långt och 500 meter brett. Tankar är ett klippigt skär som var fiskarnas bas redan på 1600-talet. Ända sedan 1700-talet har ön fungerat som fyr- och lotsö.

Hebenetta

Mässkär

Storpaskarn

Torsön

Stubben

Stubben är ett historiskt fiskeläge och platsen för en fyr med samma namn. Stubben som består av öarna Lillskäret och Storskäret ligger 5 km utanför Monäs i Munsala i Österbotten, Finland.
Stubbens fyr står på Lillskäret, där finns även ett stenkummel och resterna av en jungfrudans.
Storskäret är den äldre och större ön, här finns en 16,8 meter hög kän-känningsbåk av trä samt en liten lotsväktarstuga från 1850-talet som senare byggts om till sommarstuga. På ön finns många lämningar från det livliga fisket som pågått här i århundraden.

Repskär

På Repskärs västsida finns en naturhamn. Fastsättning av båtar på vikens norrstrand, var det finns fästöglor. Utflyktsplatsen dit man far en vacker sommardag, består främst av berg. Stället är tämmligen bra som övernattningsplats, varifrån man har en fin utsikt över yttre skärgården framför och fyrholmen Tankar. 

Remmargrundet

Ligger utanför kåtölandet och är en klippig ö med låg växtlighet. Övernattningsstugan står öppen var dag för envar och på holmen finns även Grilltak, wc och Roope sopstation. Remmargrundet utgör en lämplig lägerplats vid bl.a. Gäddfiske. Fiskrika platser runtom. Tankar fyrö ligger bara ett stenkast från Remmargrundet.

Kallberget

Kallbergsstugan utgör en landstigningsplats i den yttersta skärgården där man verkligen kan uppleva havets styrka både i storm som stiltje. Där finns en övernattningsstuga, wc och sopstation, grillplats och oftast ved i farstun. På holmen kan man plocka havtornsbär och runtom ön finns verkliga fina spöfiskeplatser för bl.a. öring m.m.

Tolvmansgrundet (Brunos stuga)

Platsen är ett utomordentligt utflyktsmål för familjeutfärd bara för att slappa av en stund i vacker miljö, eller övernatta i skäristugan, eller koka mat på öppen eld i spisen. Platsen har fin simstrand, grill och wc. Ved i lidret. m.m.

Sidor