Stubben

Stubben

63° 31' 30" N, 22° 9' 54" E

Stubben är ett historiskt fiskeläge och platsen för en fyr med samma namn. Stubben som består av öarna Lillskäret och Storskäret ligger 5 km utanför Monäs i Munsala i Österbotten, Finland.
Stubbens fyr står på Lillskäret, där finns även ett stenkummel och resterna av en jungfrudans.
Storskäret är den äldre och större ön, här finns en 16,8 meter hög kän-känningsbåk av trä samt en liten lotsväktarstuga från 1850-talet som senare byggts om till sommarstuga. På ön finns många lämningar från det livliga fisket som pågått här i århundraden.

Service: